appicon
IPHONE APPS FÖR DEKORATIONSMÅLARE
home Grisaille mail

mellan
Original Grisaille painting by
Jacob de Wit - 1740

badgeSvensk

Grisaille

Min senaste App - Grisaille, relief imitation. Den har övningar för lite olika listverk, ornament och all nödvändig information för att kunna göra den här typen av målningar.
.

palette

contact

Här ser du ett exempel på hur ett ornament växer fram när jag målar.

half
Till vänster ser du uppritning och högra halvan färdigt ornament.


Här under ser du en animation, givetvis finns det även en steg för steg beskrivning med bilder och text för ornamentet i appen.

Dubbelklicka på bilden för start
Enkelklicka för stopp


Här har du ett exempel på en grisaille. Ornamentik i mitten och (en blivande)
ägg och pil list som ram. Övningar med
den här typen av måleri har du på appen.
App övningarna är enklare typ av grisaille målningar. Nedanstående stora acanthus ornament beskrivs,men inte ägg och pil ramen. Med tekniken du lär kan du sedan ge dig på alla typer av motiv, typ bilden under.

Den innehåller :

Grunder - vad är grisaille
Verktyg-penslar
Hur målar man
Ljus och skugga
Animationer
Övningar:
2 sorters listverk och 2 ornament.
Kamerafunktion
Pannåsamling
m.m.

eggDart

enkel

Här ser du 2 olika listverk som redovisas i appen, steg för steg med bilder o text.

ram2